El nivell d’atur torna a marcar un nou mínim des de 2008

8.742 persones han abandonat l’atur en la Comunitat durant aquest últim mes

Segons les dades d’atur registrat del mes de maig fets públics pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, 8.742 persones han abandonat l’atur en la Comunitat durant aquest últim mes.

La Comunitat és l’autonomia amb el tercer major descens, després d’Andalusia i Catalunya, i amb menor atur en valors absoluts en una dècada.

Satisfacció moderada perquè es consolida el camí cap a la recuperació, encara quecal abordar els problemes de precarietat i temporalitat, especialment entre els joves i les dones.

L’atur descendeix en tots els sectors, en l’agricultura (-3,70%), en la construcció (-2,85%), en la indústria (-2,58%), en els serveis (-2,32%) i en el col·lectiu sense ocupació anterior (-1,56%).

Per grups de població, la reducció de persones desocupades també arriba a totes les franges d’edat, encara que les dones continuen sent les menys beneficiades.

D’altra banda, el mes de maig s’han registrat 191.567 contractes de treball, la xifra més alta des que es tenen dades, que suposen un increment intermensual del 18,04% i un increment interanual del 1,82%.

PSOE DE CREVILLENT

El nivel de paro vuelve a marcar un nuevo mínimo desde 2008

8.742 personas han abandonado el paro en la Comunitat durante este último mes  

Según los datos de paro registrado del mes de mayo hechos públicos por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 8.742 personas han abandonado el paro en la Comunitat durante este último mes.

La Comunitat es la autonomía con el tercer mayor descenso, después de Andalucía y Cataluña, y con menor paro en valores absolutos en una década.

Satisfacción moderada porque se consolida el camino hacia la recuperación, aunque hay que abordar los problemas de precariedad y temporalidad, especialmente entre los jóvenes y las mujeres.

El paro desciende en todos los sectores, en la agricultura (-3,70%), en la construcción (-2,85%), en la industria (-2,58%), en los servicios (-2,32%) y en el colectivo sin ocupación anterior (-1,56%).

Por grupos de población, la reducción de personas desempleadas también llega a todas las franjas de edad, aunque las mujeres continúan siendo las menos beneficiadas.

Por otra parte, en el mes de mayo se han registrado 191.567 contratos de trabajo, la cifra más alta desde que se tienen datos, que suponen un incremento intermensual del 18,04% y un incremento interanual del 1,82%.

PSOE DE CREVILLENT

junio 10th, 2019 by